ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ธ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63 กีฬาภายในโรงเรียนพบพระวิทยาคม
25 ธ.ค. 63 วันคริสต์มาส
14 มิ.ย. 63 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
13 มิ.ย. 63 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4