สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไม่เกิน5000)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 532.97 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (เกิน10000)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.16 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (จ้างเหมา)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 291.85 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (งบ5000-1000)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 312.71 KB