ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปศึกษ (อ่าน 57) 02 เม.ย. 63
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 1) 02 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนพบพระวิทยาคม เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือสำ (อ่าน 12) 19 มี.ค. 63
โรงเรียนพบพระวิทยาคม เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 15) 18 มี.ค. 63
โรงเรียนพบพระวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1) 12 มี.ค. 63
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ยุวกาชาด 12-14 ก.พ. 63 (อ่าน 18) 10 ก.พ. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 25) 06 ก.พ. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 7) 26 ธ.ค. 62
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 24) 24 พ.ย. 62
วันวชิราวุธ (อ่าน 32) 15 พ.ย. 62
โรงเรียนพบพระวิทยาคม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปะจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 35) 04 พ.ย. 62
ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพบพระวิทยาคม วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 31) 04 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 47) 31 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 2/2562 (อ่าน 37) 31 ต.ค. 62