ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพบพระวิทยาคม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปะจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนพบพระวิทยาคม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปะจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง "ระดับทอง อันดับ ๑" จากเขตตรวจราชการที่ ๑๗ มอบโดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ (รักษาการ) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 34 ครั้ง