ภาพกิจกรรม
11 พ.ย. 62 ประเพณีวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ในกิจกรรมมีขบวนแห่กระทงของคณะครูที่ปรึกษาแลนักเรียนในแต่ละระดับชั้นมายังบริเวณลานพิธี และการประกวดกวดการประดิษฐ์กระทง ในการนี้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม ได้ร่วมกันแต่งกายชุดพื้นเมืองและร่วมกันลอยกระทงบริเวณสระน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทยให้อยู่สืบไป 

ภาพ : นางสาวทิพยวรรณ ฉายวงศ์ 
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพบพระวิทยาคม
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,17:22   อ่าน 84 ครั้ง