ภาพกิจกรรม
9-10 ก.ย. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวนันทิพร ปัญญาถม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนางสาวธนัชพร โสมะภีร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล “ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้ โดยมี ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเดอมาลา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,01:06   อ่าน 76 ครั้ง