ภาพกิจกรรม
18 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง 2/2563
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนพบพระวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมมจิต ปันปิง ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง โดยมีการแจ้งนโยบาย การดำเนินงานของโรงเรียน การนำเสนอผลงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนพบพระวิทยาคม จากนั้นเป็นการพบครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียนเพื่อแจ้งผลการเรียนและรับทราบข้อมูลของนักเรียนจากครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องเรียน
ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ และ นางสาวนันทิพร ปัญญาถม

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2563,14:54   อ่าน 16 ครั้ง