ภาพกิจกรรม
24 พ.ย. 64 ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-SITE และมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม , นายเดชา แจ้งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ พร้อมด้วย นายสมคิด พาวงศ์ , นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม , นางสาวณัฐฐา แสงเฉย , นางสาวพรทิพย์ ไชยโยทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ และคณะครูร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ON-SITE และมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม

ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ และ นางสาวนันทิพร ปัญญาถม
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,16:40   อ่าน 108 ครั้ง