ภาพกิจกรรม
25 พ.ย. 64 การสอบคัดเลือกและทดสอบร่างกายเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนพบพระวิทยาคม เป็นสถานที่ในการสอบคัดเลือกและทดสอบร่างกายเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 โดยมีนายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม , พันโทกิตติพัท คงเวทย์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 310
หน่วย สด.อ.พบพระ พร้อมด้วยนายสมคิด พาวงศ์ ,นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพบพระวิทยาคม ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการรับสมัคร ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพบพระวิทยาคม

ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ และ นางสาวนันทิพร ปัญญาถม
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,16:46   อ่าน 31 ครั้ง