ภาพกิจกรรม
26 พ.ย. 64 ทดสอบระบบการอบรมแนวทางการประเมินด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว9/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet และการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Youtube Live
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม
พร้อมด้วยนายสมคิด พาวงศ์ ,นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกในการทดสอบระบบการอบรมแนวทางการประเมินด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว9/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet และการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Youtube Live
จัดโดยโรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.พบพระ จ.ตาก ร่วมกับสหวิทยาเขตลุ่มน้ำแม่กลองและสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนพบพระวิทยาคม

ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ และ นางสาวนันทิพร ปัญญาถม
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,16:50   อ่าน 99 ครั้ง