ภาพกิจกรรม
27 พ.ย. 64 การอบรมแนวทางการประเมินด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว9/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร่วมกับสหวิทยาเขตลุ่มน้ำแม่กลอง และสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย จัดการอบรมแนวทางการประเมินด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว9/2564 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน โดยมีนายจักรกฤช เลื่อนกฐิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรในกรอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีนายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม พร้อมด้วยนายสมคิด พาวงศ์ ,นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 
ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ และ นางสาวนันทิพร ปัญญาถม 
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2564,11:46   อ่าน 117 ครั้ง