ภาพกิจกรรม
20 ก.ย. 65 นำเสนอผลงานบริษัทสร้างการดี
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม พร้อมด้วยนางวิไลพร ต๊ะสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม นำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ บริษัทสร้างการดี เครื่องเรือนที่ได้จากการแปรรูปเศษไม้ในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียน เห็นคุณค่าของการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าฝึกทักษะงานฝีมือด้านงานช่างไม้ที่กำลังจะสูญหายไปจากท้องถิ่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภูมิภาค จุดที่ 4 ภาคเหนือ ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,09:55   อ่าน 12 ครั้ง