ภาพกิจกรรม
26 ก.ย. 65 ประกวดคลิปการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
โรงเรียนพบพระวิทยาคม ขอแสดงความยินดีแก่ 1.นายสุรศักดิ์ วงษ์คำลือ 2.นางสาวพิชฎา แก้วกลม 3.นางสาวกัญญาพัชร รุ่งคีรี และ นายสุทธิศักดิ์ บานแย้ม ครูที่ปรึกษา ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” และ 1.นางสาวสายฝน ชูหน้า 2.นางสาวณภัสนันท์ ชี้ชมพนาวัน 3.นางสาวสายฝน - และ1.นางสาวพรนภัส ธนโชครุ่งเจริญ 2.นางสาววิศัลย์ศยา พิศนอก ครูที่ปรึกษา ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” การประกวดคลิปวีดีทัศน์ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี” โดยงานบังคับคดีจังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,10:27   อ่าน 56 ครั้ง