ภาพกิจกรรม
7 ธ.ค. 65 นำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ บริษัทสร้างการดี เครื่องเรือนที่ได้จากการแปรรูปเศษไม้ในท้องถิ่น

  นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม มอบหมายให้นางวิไลพร ต๊ะสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม นำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ บริษัทสร้างการดี เครื่องเรือนที่ได้จากการแปรรูปเศษไม้ในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียน เห็นคุณค่าของการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าฝึกทักษะงานฝีมือด้านงานช่างไม้ที่กำลังจะสูญหายไปจากท้องถิ่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับประเทศณ โรงแรมเอวาน่ากรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565,22:00   อ่าน 51 ครั้ง