ภาพกิจกรรม
6 ธ.ค. 65 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอพบพระ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖ ธ.ค. 65

  นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอพบพระ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ โดยมีนายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานในการประชุม ณ ลานกิจกรรมม่อนชมม่าน อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2565,13:12   อ่าน 39 ครั้ง