ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมสมทบทุน เพื่อพัฒนาการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพบพระวิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ประกาศ!! โรงเรียนพบพระวิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
กำหนดการกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 64
โรงเรียนพบพระวิทยาคม มีความประสงค์ขอรับบริจาคดินถมร่องน้ำภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมจัดสร้างโรงอาหารให้แก่นักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
โรงเรียนพบพระวิทยาคม จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-LINE (การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพลิเคชั่น) 100% วันที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 64
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 64
โรงเรียนพบพระวิทยาคม จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-LINE (การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพลิเคชั่น) 100% วันที่ 9-13 ส.ค. 64
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64
โรงเรียนพบพระวิทยาคม ได้รับรางวัล เหรียญทอง ลำดับที่ 1 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 64
โรงเรียนพบพระวิทยาคม “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 64
โรงเรียนพบพระวิทยาคม จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-LINE (การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพลิเคชั่น) 100% วันที่ 12-16 ก.ค. 64
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
โรงเรียนพบพระวิทยาคม จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-LINE (การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพลิเคชั่น) 100% วันที่ 7-9 ก.ค. 64
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 64
โรงเรียนพบพระวิทยาคม เปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE (เรียนที่โรงเรียน) และ ON-LINE (การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพลิเคชั่น) โดยมีการ สลับวันเรียน เลขที่ คู่-คี่ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพบพระวิทยาคม เลื่อนการเปิดเรียนแบบ ON-SITE (เรียนที่โรงเรียน) ในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 64
ด่วน!! ประกาศโรงเรียนพบพระวิทยาคม จัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE (เรียนที่โรงเรียน) และ ON-LINE (การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพลิเคชั่น)
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64
โรงเรียนพบพระวิทยาคม ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ สวมผ้าไทย ดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญา
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64
ด่วน! ประชาสัมพันธ์ ... เลื่อนการเปิดเทอม 1/64 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบตัวของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษโรงเรียนพบพระวิทยาคม
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
ด่วน!! ประกาศโรงเรียนพบพระวิทยาคม เปิดภาคเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64