ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพบพระวิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
มาตรการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 63
ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนพบพระวิทยาคม
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 63
ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพบพระวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นม.1 และ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 63
ลิงค์การรับสมัครนักเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และะม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 63
คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทโตวตา (เรียนดี/ความสามารถพิเศษ)
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 63
คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทปกติ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 63
ใบสมัครนักเรียนประเภทปกติ/โควตา สำหรับนักเรียนที่จะไปยื่นด้วยตนเอง
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ONLINE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปศึกษ
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนพบพระวิทยาคม เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือสำ
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
โรงเรียนพบพระวิทยาคม เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ยุวกาชาด 12-14 ก.พ. 63
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63